سرویس اشتراک گذازی موسیقی - AVA KURD

گشت وگذار
ورود / عضویت

AVA KURD

سرویس اشتراک گذازی موسیقی

اطلاعات بیشتر

دسته بندی ها

آپلود

صداهای خودرا آپلود کنید تاباجهان به اشتراک بگذارید

فرایند

به صداهای دیگران گوش کنید وآن هارا به اشتراک بگذارید

آمار

آمار لحضه ای صدای خود ودیگران را دنبال کنید

آخرین موسیقی ها

مراحل سیستم

گشت وگذار

گروه ولیست پخش خودرا ایجاد وصدا های خودرا آپلودکنید

اشتراک گذاری

موسیقی های مورد علاقه خود را با دوستان به اشتراک بگذارید

ایجاد

موسیقی ها ومردم جدید را کشف کنید وبا آنها در ارتباط باشید