About - AVA KURD

Explore
Connect


تیم آواکورد سعی دارد در جهت توسعه ی فرهنگ موسیقی و کپی رایت آهنگ های کوردی عمل نماید و منبعی کامل باشد برای انتشار آهنگ های کوردی. همچنین شما اگر توانایی در همکاری باما را دارید لطفا باما در ارتباط باشید و همچنین هنرمندان عزیز با اعتماد به ما و انتشار آثار خود ما را حمایت نمایید.


باتشکر - مدیریت آواکورد